PRODUKTER


Budskabs - og medietræning


Budskabs- og medietræning kan for nogle mennesker virke grænseoverskridende og sætte deres blufærdighed på en prøve. Man blotter sig - måske foran kollegaer - og det kommer endda på 'bånd'! Træningen er et fortroligt frirum, hvor det er ”omkostningsfrit” at øve sig. Der lægges vægt på, at deltagerne selv deltager aktivt, fx ved gennemsyn af interview og identifikation af styrker og udviklingspunkter. Træning og evaluering foregår altid i en respektfuld og positiv tone med fokus på motiverende opbygning af personlige styrker.


Træningen er et yderst effektivt værktøj på flere planer: Både som beredskab på aktuelle issues og aktuelle budskaber i krisesager. Og som ledelse kan I samlet få testet om I kan kommunikere fx strategien klart og konsistent- og er I egentlig enige om strategien?

  Stakeholderkommunikation                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  Det siger sig selv, at det er afgørende at have en konstruktiv dialog med sine stakeholders, fx at tale pænt til og med kunderne. Men mange virksomheder efterspørger gode råd til, hvordan de konkret kommunikerer til forskellige målgrupper i forskellige situationer og på forskellige platforme. Når fx en utilfreds kunde skriver på Twitter, og I kun har de berømte 280 tegn, hvad er så klogest og mest effektivt at skrive? Hvordan sikrer I, at kunden får et fyldestgørende svar (men som heller ikke åbner nye flanker), så tråden ikke fortsætter forever? Så sagen ikke bliver både en krisesag og en kommunikationskrise. Så kommer alle på overarbejde - og ofte for sent. Også jeres brand.


  Pressehåndtering                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  Mange får det som en kanin foran et par billygter, når pressen ringer. Det er ALTID vigtigt at kende spillereglerne, 'kontrakten' og kunsten i at være forberedt til tænderne. Bliv klogere på bl.a. mediernes dagsorden, proaktivt indsalg, interviewteknik og den gode historie - også den gode historie på den dårlige måde. 


  Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft                                                                                                                                                                                                                    


  Præsentation om 3 dage foran kollegaerne eller foran bestyrelse og direktion?Alt for mange manus'er og slides er fyldt til bristepunktet, så det flimrer for øjnene og ingen ved, hvad de skal huske. Samtidig ryster stemmen og knæ, halskæde og slips hopper op og ned. Få hjælp til målet med præsentationen. skarpe, lækre slides, de tre vigtigste budskaber - og til at få ro på systemet. Så modtagerne husker det, der bliver sagt - både med og uden ord. Og faktisk tror på det. 


  Kommunikation i helikopter og maskinrum                                                                                                                                                                                                                                                     


  Hvordan sikrer I, at der er sammenhæng mellem den skriftlige og mundtlige kommunikation og den interne og eksterne? Hvordan udruller I CR-strategien internt, så den er relevant og nærværende for alle i alle hjørner af organisationen? Så flotte ord bliver til reel handling og resultater. Struktureret og effektivt og med en fast krog i forretningsstrategien. Få hjælp til at skabe en klar, konsistent og kontinuerlig kommunikation, der understøtter forretningsstrategien - og højst sandsynligt også giver mere arbejdsglæde.


  Den gode historie 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  Hvad er en god historie? En der får os til at grine, græde eller råbe? En der får os til at tage handling - eller resignere? På dette kursus får du vigtig viden og øvelse i at identificere den gode historie, at gøre den skarp og at brede den ud. Redskaber til at alle de gode historier bliver struktureret indsamlet og vinklet til lejligheden - med krog i strategien. Og lær, hvordan ambassadører og talsmænd kan blive et stærkt kort for virksomheden, både internt og eksternt. Og lær, hvorfor det er så vitalt vigtigt at fylde goodwill-kontoen op. 

  FN's Verdensmål (SDG)  


  At have en holdning til og at handle på FN's Verdensmål er essentielt i forretning og kommunikation i dag. Måske er I godt i gang med Verdensmålene. Eller I har behov for at starte fra scratch. Fortælle medarbejderne, hvad de her SDG'ere (Sustainable Development Goals) er for noget.                                                                                                                                                                       

  Hvad skal de bruges til på strategisk niveau, hvorfor er de relevante for lige den medarbejder - og hvordan kan medarbejderen konkret bidrage til, at SDG'erne skaber markante resultater?     17 mål er fint - så vi klikker bare af på de 3 vigtigste. Den går ikke. Der er 169 delmål, og det er reelt dem I skal forholde jer til. Strategisk krog i forretningsstrategien, værdikædeanalyse og involvering af de forskellige afdelinger er helt afgørende for at I kan få en reel effekt ud af arbejdet. Ellers er det bare en pæn frakke, I tager på. Og den er tynd, når det bliver koldt, og substansen af jeres indsats skal vurderes.


  UNDERVISNING 

  ESG-rapportering                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  Flere og flere virksomheder ønsker at tage et ansvar og bidrage til samfundet. Og mange investorer vurderer virksomhederne ud fra ESG-kriterierne. ESG står for Environment, Social og Governance, eller på dansk: Miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. ESG-rapportering kan umiddelbart virke som træls ekstra arbejde.Men faktisk er det en værdifuld måde at 'fintune' virksomheden på og at sætte fokus på de gode historier. Og så er ESG også en forretningsdriver; fx kan ESG sætte lys på forhold hos jeres suppliers, der kan forbedres. Og hellere opdage det i tide fremfor en krisesag. Få hjælp til jeres proces med ESG-rapportering fx introduktion for medarbejdere, strategisk forankring, indsamling af data og intern og ekstern kommunikation.


  Årsrapporter                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  En disciplin i sin helt egen særklasse. En yderst kompleks proces med tusindvis af detaljer og ikke mindst mange holdninger til indholdet. Bestyrelsen og ledelsen skal sætte retningen og godkende ALT undervejs i en stram tidsplan. Finansfolkene har tallene, der taler deres eget sprog, men hvordan kommunikerer vi det bedst? HR vil gerne have flere ansigter på.  Forretningsområderne skal selvfølgelig involveres ordentligt. Skal vi skrive lidt som vi plejer eller? Få assistance til både at prioritere form og indhold og hovedbudskaber og at planlægge og gennemføre en god proces.


  CR-strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  Mange virksomheder praktiserer ansvarlighed (CR) uden helt at vide det og i hvert fald ikke at kommunikere det. Og andre taler om det uden at gøre det. Få rådgivning til en stærk CR-strategi, der er både ambitiøs og realistisk, relevant for medarbejderne og som skaber reelle resultater, der ses på bundlinjen. CR er ikke et hyggeprojekt. Det er benhård business, der betaler sig. I behøver ikke nødvendigvis have alle KPI'er klar, det vigtigste er ambitionen, planen og en tydelig mening og retning på strategien.  


  Issues og Stakeholder Management                                                                                                                                                                                                                                                       

  Intet issue uden en stakeholder. Har I i ledelsen styr på de vigtigste issues og stakeholders? Har I et beredskab og en struktur, der løbende sikrer, at jeres position papers er up to date? Få skræddersyet et forløb så I ikke alene er grundigt forberedt, hvis krisen rammer (og det gør den for alle virksomheder før eller siden) men også 'i sync' med jeres fx top 5 issues og stakeholders. Og husk også lige krogen til værdierne og strategien. Walk the talk! Vær klar på jeres holdning, handling, fakta og budskaber. De fleste issues kan forudsiges, både de kritiske og de gode historier. Det er ikke et akademisk projekt, vi skal igang med. Det er et særdeles værdifuldt og dynamisk ledelsesværktøj, som sikrer jer overblik og ro, så I kan koncentrere jer om at eksekvere forretningsstrategien og skabe operational excellence.


  Udviklingsforløb for topchefer og ledere, individuelt og grupper                                                                                                                                                                         

  Nyudnævnt CEO med de famøse 100 dage til at markere dig, dine visioner og din plan? Hvad er strategien, vil du lave den om? Hvordan forklarer du kvartals-regnskabet kort? Hvordan kan netop du tilføre værdi til virksomheden? Hvordan vil du kommunikere med dine medarbejdere - uanset om det er 15 eller 1500 spredt i hele verden? Er du klar, hvis der kommer en shitstorm på dag 32? Få et nøje tilrettelagt program med øvelser og skriftlige materialer for din kommunikation i forbindelse med din onboarding og plan for de første 100 dage.

   
  MED MERE


  Speak                                                                                                                                                                               

  Med en baggrund som speaker af explainer-videos, på TV-Avisen og

  continutityspeaker på DR2 og P1 kan jeg give jeres fortælling

  (corporate film, videoer til intra, lydbøger mv.) en troværdig stemme. 

  Kontakt mig for mere info/stemmeprøver og lyt også her.   Udvikling af kurser og forløb                                                                                                                             

  Med min solide erfaring i udvikling af (TV-)koncepter, kurser og forløb kan jeg også udvikle kurser og forløb som ikke nødvendigvis handler om kommunikation.   Content                                                                                                                                                                           

  Som både journalist og kommunikationsrådgiver har jeg udviklet og skrevet en lang række tekster til bl.a. hjemmeside, SoMe, magasiner, intra mv.

   RÅDGIVNING